Γιατί να γίνονται καθαρισμοί στο ψύκτη?

Γιατί να γίνονται καθαρισμοί στο ψύκτη?

Για την υγιεινή του ψύκτη από τον οποίο εμείς οι ίδιοι καταναλώνουμε νερό.

Εφόσον πληρώνουμε για ένα καλύτερο ποιοτικά νερό γιατί να μην το πετυχαίνουμε με έναν καθαρό ψύκτη.

Βάσει υγειονομικού κανονισμού πρέπει να συντηρούνται οι ψύκτες ανά 4 μήνες.

Ο καθαρισμός του ψύκτη βοηθάει τον τεχνικό να αντιληφθεί εγκαίρως τυχόν βλάβες του ψύκτη, που μπορούν να προέλθουν από κακή χρήση (άλγη, βακτήρια, άλατα κλπ.)