Θεώνη

Φυσικό μεταλλικό νερό ΘΕΩΝΗ 1,5 lt

Αναγνωρισμένο φυσικό μεταλλικό εμφιαλωμένο νερό ΠΗΓΗ ΟΛΥΜΠΟΥ σύμφωνα με την απόφαση Υ2/οικ.3377/7-9-1994.